અંગદાન / સુરતમાં પ્રથમ વખત મળ્યું ફેફસાનું દાન, હ્રદય-કિડની અને લિવર પણ કરાયા ડોનેટ

Organ donation lungs heart kidneys and lever surat

ગુજરાતમાં અંગદાનમાં સુરતનું નામ મોખરે છે. દેશભરમાં ઓર્ગેન ડોનેશનમાં સુરત દેશભરમાં ટોપ શહેરોમાં છે. ત્યારે સુરતમાં પ્રથમ વખત ફેફસાનું અંગદાન થયાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે, અંગદાન માટે કામ કરતી ડોનેટ લાઈફ સંસ્થાને પ્રથમ વખત હૃદયની સાથે ફેફસાનું અંગદાન મળ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ