મોટો નિર્ણય / NDAની પરીક્ષા મુદ્દે સુપ્રિમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, કેન્દ્રની માગ ન સ્વીકારી આપ્યો આ આદેશ

Ordered to include women in NDA examination

સુ્પ્રિમ કોર્ટે NDAની પરીક્ષામાં મહિલાઓને શામેલ કરવા માટે કેન્દ્રને આદેશ આપ્યો છે. સરકાર દ્વારા 6 મહિનાનો સમય માગવામાં આવ્યો હતો જે સમય કોર્ટે ન આપી નવેમ્બરમાંજ મહિલાઓને પરીક્ષામાં શામેલ કરવા આદેશ આપ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ