નિર્ણય / J&Kમાં ધારા 370 હટાવ્યા બાદ ફરી મોટો આદેશ : અધિકારીઓને 15 દિવસમાં આ કામ કરવા ફરમાન

Order of Hoisting of National Flag on Govt Buildings in Jammu and Kashmir

જમ્મૂ કાશ્મીરના અધિકારીઓને સરકારી ભવનમાં 15 દિવસમાં રાષ્ટ્રધવજ ફરકાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ