અમદાવાદ / 3 મહિના સુધી ઢોર ન છોડવા સૂચના, ઢોરવાડા થયા ફૂલ : હેલ્થ એન્ડ સોલીડ વેસ્ટ કમિટીમાં ચર્ચા

Order not to release stray cattle for 3 months, Discussion in AMC's Health and Solid Waste Committee

અમદાવાદમાં રખડતા ઢોરને પકડવાની કાર્યવાહી હજુ તો શરૂ થઈ ત્યાં ઢોરવાડા થઈ ગયા ફૂલ, 4 હજાર 800 ઢોરને 3 મહિના સુધી ન છોડવા સૂચના

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ