આંદોલન / મોંઘવારી અને અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ વકર્યો, ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લામાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન

Opposition to inflation and Agneepath project erupted, Congress protests in various districts of Gujarat

કોંગ્રેસ દ્વારા અગ્નિપથ ,મોંઘવારી, વીજળી અને બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓને લઈ મામલતદાર-કલેક્ટર કચેરીએ ધરણાં

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ