સુવિધા / હજી સુધી અહીં ખાતું ન ખોલાવ્યું હોય તો જલ્દી કરો, ફ્રીમાં મળી રહ્યાં છે 1 લાખ રૂપિયા, જાણો શું કરવું

open pm jan dhan yojana account and get lots of benefits check details

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (PMJDY) અંતર્ગત ખોલાવવામાં આવેલાં અકાઉન્ટમાં ગ્રાહકોને ઘણી સુવિધાઓ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ