ઠગવાની નવી રીત / ફક્ત એક ફોનકોલથી જ ખાલી થઇ શકે છે તમારું બેંક એકાઉન્ટ, આવા ઠગોથી બચવા માટે ધ્યાનમાં રાખો આ ખાસ વાત

Only one phone call can empty your bank account keep this special thing in mind to avoid such scams.

એક ફોન કોલથી જ ખાલી થઇ શકે છે તમારું બેંક એકાઉન્ટ, આ ટીપ્સને ફોલો કરીને અપરાધી લોકોને બેંક ફ્રોડનો શિકાર બનાવીને થોડી જ મીનીટોમાં તેમનું એકાઉન્ટ ખાલી કરી નાખે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ