ભૂમાફિયાઓનું ઘર / અમદાવાદથી ચાર ગણું નાનું હોવા છતાં જમીનો પચાવી પાડવામાં રાજકોટ અવ્વલ, લેન્ડગ્રેબિંગની 250 અરજીઓ પેન્ડિંગ

only 41 out of 800 applications for land grabbing in rajkot news

અમદાવાદથી ચાર ગણું નાનું હોવા છતાં જમીન પચાવી પાડવામાં રાજકોટ રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાને આવી ગયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ