બેંકિંગ / 24*7 કરી શકશો પૈસા ઑનલાઇન ટ્રાન્સફર, RBI લાવી રહી છે નવો ટ્રાન્ઝેક્શન નિયમ

online transfers of money will be able to do 24 hours a day rbi is bringing new regulation

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે પોતાના વિઝન ડૉક્યૂમેન્ટમાં સતત 24*7 NEFT જેવી મની ટ્રાન્સફર સુવિધા આપવા, મની ટ્રાન્સફરની સીમા વધારવા, રજાના દિવસે પણ ટ્રાન્સફર જેવી ઘણી સુવિધાઓ આપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ