તમારા કામનું / ભૂલથી ખોટા બેન્ક એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો શું કરશો? આ રીતે ફટાફટ પરત મેળવો પુરી રકમ

online transaction if your money transferred in wrong account then follow these steps to get it back know more

જો તમારાથી ભૂલથી કોઈના બીજાના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો ગભરાવવાની જરૂર નથી. આ સિમ્પલ સ્ટેપ ફોલો કરી તમે પૈસા પરત મેળવી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ