તમારા કામનું / IRCTC પર ઓનલાઈન ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ પર માત્ર 35 પૈસામાં 10 લાખ રૂપિયાનો વીમો મળશે, જાણો પ્રક્રિયા

Online train ticket booking on IRCTC will get Rs 10 lakh insurance for just 35 paisa, know the process

જો ટ્રેનમાં અચાનક કોઈ દુર્ઘટના થાય છે તો મુસાફરી વીમાનો લાભ મળે છે, એ માટે ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ કરતાં સમયે IRCTC પર  માત્ર 35 પૈસામાં 10 લાખ રૂપિયાના વીમાનો વિકલ્પ મળે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ