શુભારંભ / AMTS બસો બની આધુનિક: શરૂ થઈ એવી સુવિધા કે હવે છૂટા પૈસાની મગજમારી બંધ

online ticket option is available for amts buses

BRTS બાદ હવે AMTSમાં પણ ઓનલાઇન ટિકિટ સુવિધાનો થયો પ્રારંભ, સાથે 100 CNGબસનું પણ લોકાર્પણ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ