ગુજરાત / GSSSBનો મોટો નિર્ણયઃ હેડ ક્લાર્કની ભરતી પ્રક્રિયામાં થશે ઓનલાઇન ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન, જાણો કેવી રીતે ?

 Online document verification will be done in the recruitment process of Head Clerk,

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 1446 જેટલી જગ્યાઓ માટેની ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં હવે GSSSBની ભરતીમાં ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન ઓનલાઇન થશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ