ગુજરાત / ધોરણ 10ની પરીક્ષાના ગુણ ચકાસણી માટે 20 જૂન સુધી કરી શકાશે ઓનલાઇન અરજી, જાણો કેવી રીતે

Online application,June 20, verification, standard 10 exam, marks, student

બોર્ડની ધો-10ની પરીક્ષાના ગુણ ચકાસણી માટે gseb.org પર આજથી 20 જૂન સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ