કરુણતા ! / નેપાળ ક્રેશમાં ગુજરી જનાર કો-પાઈલટ અંજૂની કહાની વાંચીને રડી પડાશે, પતિનું પણ ક્રેશમાં મોત

One will cry after reading the story of co-pilot Anju who died in Nepal crash, her husband also died in the crash

પાયલટ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી 100 કલાક વિમાન ઉડાડવાનો અનુભવ હોવો જોઈએ. આજે પોખરા માટે ઉડતા સમયે કેપ્ટન કેસીએ મુખ્ય પાયલટની કો-પાયલટ અંજુને સીટ પર બેસાડી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ