મહામારી / ભારતીય વેક્સિન અંગે ગૂડ ન્યૂઝ, સિંગલ ડોઝ મોતની સામે આપશે સંપૂર્ણ રક્ષણ

One shot of AstraZeneca vaccine reduces death risk by 80%, shows new data

ઓક્સફોર્ડ-એસ્ટ્રો્જેનેકાની કોરોના વેક્સિનનો એક ડોઝ મોતના જોખમમાં 80 ટકા સુધીનો ઘટાડો કરી શકે છે.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ