અમદાવાદ / 'એકે કહ્યું હેલમેટનો કાયદો જ ક્યાં છે..બીજા એ તો કેમેરો જોઈ જુઓ શું કર્યું, ટ્રાફિકભંગ બાદ બહાનાબાજી

અમદાવાદ શહેરમાં દિવસેને દિવસે ટ્રાફિકની સમસ્યા વધી રહી છે. શહેરમાં ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા અવાર નવાર ટ્રાફિક ડ્રાઈવ પણ કરવામાં આવે છે અને લોકોને ટ્રાફિક નિયમો પણ સમજાવવામાં આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ