હત્યા / 'દીકરાને ફઈએ ઠપકો નહીં આપવાનો' : જામનગરમાં ટેણિયાના ઝઘડામાં મોટા કુદી પડ્યા, એક યુવાનનું ઢીમ ઢાળી દેવાયું

One person was killed in a children's quarrel in Jamnagar, police registered a complaint on both sides

ઝઘડેલા બે બાળકોને એક તરૃણે ઠપકો આપ્યા પછી તે બાળકના ફઈએ ઠપકો નહીં આપવાનું કહ્યા પછી મામલો બીચકયો હતો અને મારામારી થતા યુવાનની હત્યા થઇ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ