સંકટ / અર્થતંત્ર ક્ષેત્રે મોદી સરકાર માટે વધુ એક માઠા સમાચાર, નાણાંકીય ખાધ આટલી વધી જશે

One more piece of bad news for the Modi government in the economic sphere, the fiscal deficit will increase so much

વર્તમાન નાણાકીય વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારની રાજકોષીય ખાધ તેનાઅનુમાનિત અંદાજ કરતાં ઘણી વધી શકે છે. વર્ષ દરમિયાન રાજ્યો અને કેન્દ્રની કુલ રાજકોષીય ખાધ GDP ના 13 ટકા જેટલી થઈ શકે છે. તેવું એક રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ