માઠા સમાચાર / મંદીમાં મોંઘવારીની વધુ એક લપડાક, હવે મોદી સરકાર મોંઘી કરશે આ સેવા

One more blow to inflation in the recession, now the Modi government will make this service expensive

રેલ્વે બોર્ડના અધ્યક્ષ વિનોદકુમાર યાદવે માહિતી આપી છે કે એરપોર્ટની જેમ રેલ્વે સ્ટેશનો પર મુસાફરો પાસેથી યુઝર ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે. પરંતુ ભારતીય રેલ્વે દરેક ટ્રેન સ્ટેશન પર આ ચાર્જ વસૂલવાની યોજના ધરાવતી નથી. દેશના કુલ રેલ્વે સ્ટેશનોના 10 થી 15 ટકા સ્ટેશનો પરથી જ લોકો પાસે આ ચાર્જ લેવામાં આવશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ