ખુલાસો / મહાઠગ કિરણ પટેલની ખુલી કરમકૂંડળી, ગોધરાના ગરબા આયોજકને લગાડ્યો લાખોનો ચૂનો, જુઓ કેવી કરી ઠગાઈ

One more act of thug Kiran Patel exposed

કિરણ પટેલ ગોધરાના ગરબા આયોજક કેતન ગાંધી સાથે ઠગાઇ કરી છે, વર્ષ 2018ના વર્ષમાં નવરાત્રીના આયોજનમાં કિરણ ભાગીદાર હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ