દાવો / આ એક કામ કરવાથી 31% કોરોનાનો ખતરો ઓછો થઇ જાય છે, જાણો શું 

One job reduces the risk of corona by 31%,

સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો કેલેડોનિયન યુનિવર્સીટીમાં થયેલ એક સ્ટડી અનુસાર રોજ એક્સરસાઇઝ કરવાથી કોરોનાનો 31 ટકા ખતરો ટળી જાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ