હું છું ગુજરાતી / મુંબઇમાં કરોડોનો ધિકતો ધંધો છોડી ગુજરાતના આ યુવાને બનાવી ગૌશાળા

One Gujartai Younge Man left diamond Business and develop Goushala ahmedabad

ગૌમાતા વગરનું જીવન વિચારી શકાય તેવું નથી. જો દેશની ગાયો અને ખેડૂત દુ:ખી હશે તો દેશ ખુશ નહીં રહે. આવું દ્રઢપણે માનવું છે દેશની સૌથી શ્રેષ્ઠ અને વૈદિક રીતે ચાલતી બંસીગીર ગૌશાળાના સંચાલક ગોપાલ સુતરિયાનું. ગોપાલભાઈ જે રીતે ગાયોને પ્રેમ કરે છે અને માતાની જેમ જે સારસંભાળ રાખે છે તે ખરેખર શ્રીકૃષ્ણના ગોપાલ નામને સાર્થક કરે છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ