સીમા વિવાદ / નહી સુધરે: ચીને ફરી લદ્દાખ સરહદ પર અવળચંડાઈ બતાવી, રાત્રીના સમયે કરી રહ્યું છે આ કામ

On the border again China raised concerns

લદ્દાખ સરહદ પર ફરી લવખત ચીને ચીંતા વધારી છે. કારણકે રાત્રીના સમયે ચીન સરહદ પર 16 હજાર ફુટની ઉંચાઈએ યુદ્ધ અભ્યાસ કરી રહ્યું છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ