ચોપડા પૂજન / દિવાળીના પાવન અવસરે રાજ્યમાં ઠેર ઠેર ચોપડા પૂજન, કોરાના કાળ બાદ લક્ષ્મી માતા સમૃદ્ધિ આપે તેવી વેપારીઓની પ્રાર્થના

On the auspicious occasion of Diwali, book worship is held everywhere in the state

દિવાળીના પાવન અવસરે રાજ્યમાં વેપારીઓએ ઠેર ઠેર ચોપડા પૂજન કર્યું છે. જેમા વેપારીઓએ લક્ષ્મી માતાને પ્રાર્થના કરી કે કોરોના કાળ બાદ હવે તેમને સમૃદ્ધિ મળે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ