લૉકડાઉન / અનાજ અને પૈસા બધુ જ પુરુ થઇ ગયું છે, મોબાઈલ પર સમાચારો સાંભળી દિવસો કાઢીએ છીએ

on maharashtra highways truck drivers are stranded at dhabas or petrol pumps for food and other necessities due to lockdown...

લૉકડાઉનની જાહેરાત બાદ સરકાર ફક્ત મુખ્ય જરૂરિયાતના સામાન લાવવા લઈ જનારા ટ્રક અને વાહનોની જ શહેરોમાં પરમિશન આપી છે. એવામાં અનેક ટ્રક ડ્રાઈવરો અને તેમના સાથી ઢાબા અને પેટ્રોલ પંપ પર ફસાઈ ગયા છે. લૉકડાઉનને 15મો દિવસ છે ત્યારે હવે તેમની પાસેના રૂપિયા પણ પૂરા થઈ ગયા છે અને અનાજ પણ ખૂટી ગયું છે. હવે તેઓ ફક્ત ફોનમાં ન્યૂઝ જોઈને દિવસો પસાર કરી રહ્યા છે. લૉકડાઉનના કારણે આ ટ્રક ડ્રાઈવર્સને ભૂખે મરવાનો વારો આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ