પાકિસ્તાન / મિની બજેટ પર ઇમરાન ખાનની સરકારે અંતે માની લીધું કે, 'હા, અમે મજબૂર છીએ'

On a mini-budget, Imran Khan's government finally admits, 'Yes, we are compelled'

આંતર રાષ્ટ્રીય મુદ્રા કોષ ( IMF)નાં દબાણથી સરકારના કેટલાય નિર્ણયોને ઘેરી અસર પહોચી છે.શૌકત તરીને આ ટીપ્પણી પુરક  નાણા બીલ 2021 અને સ્ટેટ બેંક; પાકિસ્તાનના નાણામંત્રી શૌકત

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ