કોરોના વાયરસ / ઓમિક્રોન લાવશે કોરોનાની મહાલહેર! વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું- ક્યારે આવશે પીક અને ક્યારે મળશે રાહત?

omicron third wave of corona may come in india in february but the effect will be less in a month

નવા વેરિએન્ટ ઓમિક્રોનના કારણે ફેબ્રુઆરી 2022માં કોરોનાની નવી લહેર આવી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ