તમારા કામનું / શરીરમાં જોવા મળે આ લક્ષણો તો હળવાશમાં ન લેતા! પહોંચી જજો દવાખાને, હોઈ શકે છે ઓમિક્રોનના સંકેત

omicron new variant covid 19 runny nose is new symptoms apart from fever cough and smell loss breathing problems

ગળામાં ખરાશ, ખાંસી- શરદી વગર ફક્ત ગળામાં ખરાશ પણ ઓમિક્રોનના કોમન લક્ષ્ણો હોઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ