મહામારી / ઓમિક્રોનનાં વધતાં કેસ વચ્ચે બે નવાં જ લક્ષણો વિષે જાણી લો, અગાઉ ક્યારેય નથી દેખાયા 

omicron new symptoms coronavirus variant other than cough fatigue runny nose fever india

ઓમિક્રોનના લક્ષણો સમયાંતરે આરોગ્ય નિષ્ણાતો દ્વારા નોંધવામાં આવી રહ્યાં છે. કહેવાય છે કે, જો કોઈને આ લક્ષણો હોય તો તરત જ કોઈ નિષ્ણાતની સલાહ લો અને પોતાને આઈસોલેટ કરી દો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ