મહામારી / ભારતમાં હવે ઓમિક્રોનનું સ્થાનિક સંક્રમણ શરુ થયું, સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયની સંસ્થા INSACOGની મોટી ચેતવણી

Omicron in community transmission stage, dominant in multiple metros, says INSACOG

ભારતમાં હવે ઓમિક્રોનનો કમ્યુનિટી સ્પ્રેડ શરુ થયો હોવાનું સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયની સંસ્થા INSACOGએ તેના લેટેસ્ટ બુલેટિનમાં જણાવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ