તમારા કામનું / ઓમિક્રોનના મેઇન 20 લક્ષણ, જાણો કેટલા દિવસ રહી શકે છે તમારા શરીરમાં

omicron covid 19 full list of main symptoms revealed fatigue sore throat cough runny nose

ઓમિક્રોનના લક્ષણોમાં અનેક પ્રકારના ફેરફાર જોવા મળ્યા છે. દરેક દર્દીઓમાં આ લક્ષણ અલગ અલગ રીતે નજરે આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ