આશા / WHOએ જગાવી આશા, જણાવ્યું કેવી રીતે થશે દુનિયામાંથી કોરોનાનો અંત, પરંતુ તે પહેલા કરવી પડશે આ બે વસ્તુઓ 

 omicron covid 19 can end who chief upholds 2 conditions to defeat the pandemic

WHOના ચીફે કહ્યું છે કે, દુનિયાભરમાં ફેલાયેલી આ મહામારીને હરાવી શકાય છે. પરંતુ તેના માટે તમામ દેશોએ ભેગા મળીને કેટલી ખાસ વાતો પર ધ્યાન રાખવું પડશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ