શૉકિંગ / મહેશ ભટ્ટ પોતાની આ પુત્રી સાથે કરવા ઇચ્છતા હતા લગ્ન, જાણો આ પાછળનું કારણ !

omg  Mahesh Bhatt Wanted To Marry His Own Daughter Pooja Bhatt

બોલીવુડ દુનિયા બહારથી રંગની દેખાતી અંદરથી ખૂબ જ કાળી છે. મહેશ ભટ્ટ માટે જાણ્યા બાદ તમે વિશ્વાસ નહીં કરો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ