સર્વિસ / OLA લાવ્યું હવે પોતાનું ક્રેડિટ કાર્ડ, જાણો શું મળશે લાભ?

Ola Credit Card Launched in India in Partnership With SBI

OLA એપ દ્વારા ટેક્સી સેવા ઉપલબ્ધ કરાવનાર કંપની હવે નવા ક્રેડિટ કાર્ડ લાવવા માટે SBI CARDSની સાથે કરાર કર્યો છે. કંપનીનો ટાર્ગેટ 2022 સુધી આવા કરોડો કાર્ડ ઇશ્યૂ કરવાના છે. ઓલા મની એસબીઆઇ વીઝા ક્રેડિટ કાર્ડ લેવા માટે કોઇ પ્રકારના ચાર્જની ચૂકવણી કરવી પડશે નહી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ