સુવિધા / હવે OLAની કાર ભાડેથી લઇને ખુદ ચલાવી શકશે ગ્રાહક, લૉન્ચ થઇ નવી સર્વિસ

Ola Cabs Announces Foray In Self-Drive Service With Ola Drive

કંપનીએ એક નવી Ola Drive કાર શેરિંગ સર્વિસને લૉન્ચ કરી છે. ઓછામાં ઓછા 2 કલાક માટે ભાડેથી લઇ શકશો કાર આ સર્વિસ હેઠળ ગ્રાહક કારને 2 કલાકથી લઇને 3 મહિના માટે ભાડેથી લઇ શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ