કાયદો / કાળા રગડા જેવા તેલમાં ફરસાણ તળતા વેપારીઓને હવે થશે સજા

Oil Merchant Law punishment

અમદાવાદ જ નહીં રાજ્યભરમાં એક જ તેલનો જુદાં જુદાં ફરસાણમાં ઉપયોગ કરીને તેલની ગુણવત્તા સાવ ખલાસ થઈ જાય ત્યાં સુધી તેનો ઉપયોગ કરનારા ફરસાણના વેપારીઓ સામે હવે સરકારે કાયદાની જોગવાઈ કડક બનાવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ