શિક્ષણ વિભાગ / ગુજરાતમાં શાળાઓમાં ઓફલાઈન શિક્ષણની શરૂઆત, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની હાજરી રહેશે મરજીયાત

Offline education started in schools in Gujarat

26 જુલાઈથી ધોરણ 9થી 11ના વર્ગો શરૂ થશે, આ વર્ગો 50 ટકા ક્ષમતા સાથે ફરી શરૂ કરી શકાશે, જો કે, વિદ્યાર્થીઓની હાજરી મરજીયાત રાખવામાં આવી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ