કોવિડ-ડેથ / મૃત્યુનો ચોંકાવનારો આંકઃ રાજકોટમાં કોરોનાથી સત્તાવાર 727ના મોત અને 6000 મૃતકોના પરિવારને ચૂકવાઈ સહાય

Official 727 deaths from Corona in Rajkot city-district: 6,000 people have been assisted

રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાંથી કુલ 8 હજાર લોકોએ સહાય માટે માગણી કરી હતી તે પૈકી 6 હજાર લોકોને 30 કરોડ જેટલી રકમની સહાય ચૂકવી દેવામાં આવી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ