મોટા સમાચાર / અમદાવાદમાં લાંબા સમયથી એક જ ખાતામાં કામ કરતા અધિકારીઓની થશે બદલીઃ AMCનો નિર્ણય

Officers working in the same department for a long time in Ahmedabad will be replaced

અમદાવાદ મનપામાં લાંબા સમયથી એક જ ખાતામાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની બદલી કરવા અંગે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ