નુકસાન / તૌકતે વાવાઝોડાના કારણે વડોદરાની ગોત્રી હોસ્પિટલમાં કાચ તૂટતા નર્સ ઈજાગ્રસ્ત

nurse was injured when a glass broke at Gotri Hospital in Vadodara

વડોદરાની જાણીતી ગોત્રી હોસ્પિટલના ટોપ ફ્લોર પર ભારે પવનથી કાચ તૂટ્યા, એક નર્સ ઇજાગ્રસ્ત થઈ હતી, હોસ્પિટલમાં દાખલ કોરોના દર્દીઓ પર પણ કાચ પડ્યા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ