પરીક્ષા / NTA NET 2019 : થોડા જ સમયમાં જાહેર થશે એડમિટ કાર્ડ, આ છે ડાયરેક્ટ લિંક

nta ugc net admit card 2019 today at nta net nic in check how to download  NTA NET Exam

નેટ પરીક્ષાનું એડમિટ કાર્ડ (NET Admit Card) આજે જાહેર કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોના એડમિટ કાર્ડ (NET Admit Card) એનટીએ નેટની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ntanet.ac.in પર જાહેર કરવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ