NSUIએ 'કોંગ્રેસનું અમદાવાદ નિર્માણ' અભિયાન શરૂ કર્યું, કોંગ્રેસકાળમાં અમદાવાદનો વિકાસ લોકો સુધી લઈ જવાશે, પુલ, હોસ્પિટલ, IIM, સહિતના નિર્માણોનો ઉલ્લેખ કરાશે
NSUIએ 'કોંગ્રેસનું અમદાવાદ નિર્માણ' અભિયાન શરૂ કર્યું, કોંગ્રેસકાળમાં અમદાવાદનો વિકાસ લોકો સુધી લઈ જવાશે, પુલ, હોસ્પિટલ, IIM, સહિતના નિર્માણોનો ઉલ્લેખ કરાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ