જાણવા જેવું / ચેતવણીઃ બેન્કિંગ ક્ષેત્ર પર સંકટ, વધશે એનપીએ અને દેવાનો ખર્ચ

npas and cost of debt rise could lead to a crisis in the indian banking sector

એનપીએ અને દેવાનું ભારણ વધતા ભવિષ્યમાં ભારતીય બેંકિંગ ક્ષેત્ર પર સંકટ ઉભુ કરી શકે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ