ભીતિ / શું આ 5 બેંકો પણ Yes Bankની દિશામાં જઈ રહી છે? NPA પરથી એવું જ લાગે છે! જાણો કઈ?

NPA status of top financial banks of India

એક સમયની દેશની 5 નંબરની ખાનગી બેંક યસ બેંક હતી, જ્યારથી તેની આર્થિક સ્થિતિ ડામાડોળ થઇ છે ત્યારથી દેશની તમામ બેંકોની આર્થિક સ્થિરતા પર સવાલ ઉભા થવા લાગ્યા છે. યસ બેંકના આર્થિક સંકટ માટે તેની હજારો કરોડની NPAને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે NPAને બેંકોની આર્થિક સ્થિરતાનો માપદંડ ગણવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ, દેશની કઈ બેંકનું કેટલું દેવું ફસાયેલું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ