સફળતા / અંતરિક્ષ પછી હવે ખૂલશે સમુદ્રના રહસ્યો, નવું મોડલ તૈયાર કરવામાં સફળ રહ્યું ISRO

 Now The Secrets Of The Deep Sea Will Open After Space By ISRO

સમુદ્રના રહસ્યો શોધવા માટે માણસને સબમરીન એક્સ્પ્લોરેશન વ્હિકલમાં મોકલવાનું મહત્વાકાંક્ષી ભારતીય અભિયાન હવે ફક્ત એક ડગલું દૂર છે. ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO) તેના ક્રૂ મોડ્યુલની રચના વિકસાવવામાં સફળ થયું છે. ઇસરોનું મોડ્યુલ ગોળાકાર કેપ્સ્યુલ જેવું હશે, જે સમુદ્રના ઊંડાણોના અમર્યાદિત દબાણનો સરળતાથી સામનો કરી શકશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ