પૂર્વતૈયારી / ઓનલાઇન ફ્રોડ અટકાવવા કેન્દ્ર સરકાર એક્શન મોડમાં, લાવી રહી છે આ નવો નિયમ, જાણીને ચોંકી ઉઠશો

Now the photo will also be visible along with the number of the caller the government is bringing a new rule

TRAI જલ્દી KYC બેસ્ડ પ્રક્રિયા શરૂ કરવા જઈ રહી છે. જેનાથી કોલ કરનાર વ્યક્તિનો નામ ફોટો સાથે તમારા મોબાઈલ સ્ક્રીન પર જોવા મળશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ