કામની ખબર / હવે દીકરીઓનું ભવિષ્ય બનશે વધારે ઉજ્જવળ, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં સરકારે કર્યાં 5 ફેરફાર

Now the future of daughters will be brighter, 5 changes made by the government in Sukanya Samrudhi Yojana

નાની બચત યોજનાની કેટેગરીની એક લોકપ્રિય બચત યોજના સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં સરકારે 5 ફેરફારો કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ