પત્નીને અધિકાર / પતિ-પત્નીની મંજૂરી વગર નહીં થઈ શકે નસબંધી, NMC ગાઈડલાઈન્સમાં નવો નિયમ, જાણો બીજી જોગવાઈઓ

now permission is mandatory for husband and wife for Vasectomy

કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય હેઠળ આવતા નેશનલ મેડિકલ કમિશને ડોક્ટરો માટે બહાર પાડેલી ગાઈડલાઈન્સમાં નસબંધી માટે એક ખાસ શરત કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ