સારા સમાચાર / હવે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવવાનું થયું સરળ, RTOમાં આ કામ કરવાની નહીં પડે જરૂર, જાણો પ્રોસેસ

now it is easy to make driving license there is no need to give test in rto know the whole process

જો તમે નવું ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવવા અંગે વિચારી રહ્યા છો, અને RTOની ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટથી બચવા માંગો છો. હવે તમે ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ આપ્યા વિના જ લાઈસન્સ કઢાવી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ